Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Naklikaj.si so sestavljeni v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

S spletno trgovino Naklikaj.si (https://www.naklikaj.si) upravlja podjetje MD svetovanje d.o.o., matična štev.: 2295750, davčna štev.: SI97239372, s sedežem Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana, ki je tudi ponudnik in posrednik storitev e-poslovanja v spletni trgovini Naklikaj.si.

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in geslo, ki ga določi uporabnik sam ob registraciji. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata ter povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna in popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka ali storitve uporabnik postane kupec.

S splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje predvsem delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika ter kupca in poslovno razmerje med ponudnikom, posrednikom ter uporabnikom kot kupcem iz ponudbe spletne trgovine, posebej pa še pravice uporabnika kot kupca – potrošnika.

Z uporabo in/ali z registracijo v spletni trgovini Naklikaj.si, uporabnik sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja ter pravilnikom o zasebnosti in potrjuje, da je z njima v celoti seznanjen.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o identiteti ponudnika (podjetje, naslov, matična in davčna št.);
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (naslov elektronske pošte, telefon);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • informacije o dostopnosti (zalogi) izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatke o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • pogoje za odstop od naročila oz. nakupa in o vračilu izdelkov;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika in podatki o kontaktni osebi ponudnika za stike z uporabniki.

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto spreminja in ažurira.

Nenehno si prizadevamo, da bi vsa naročila plačana s kreditno oziroma plačilno kartico ali preko Paypal sistema, naročnikom kar se da hitro poslali na njihov e-naslov. To nam večinoma uspeva in naše stranke prejmejo naročilo že v nekaj urah, najkasneje pa v enem dnevu (to velja za vsa oddana in plačana naročila v dopoldanskem času in med delovnikom).

V kolikor se izbere plačilo na TRR (bančno nakazilo), naročnik kupon prejme na svoj e-naslov v nekaj urah po tistem, ko je plačilo vidno na našem bančnem računu (ponavadi je to naslednji delovni dan).

V kolikor izvedba naročila ni mogoča, o tem pravočasno obvestimo naročnika in mu v primeru, da je naročilo že plačal, to tudi v celoti vrnemo.

V spletni trgovini Naklikaj.si so trenutno na voljo naslednji načini plačila:

 • nakazilo na bančni račun (po predračunu), ki vam ga bomo poslali takoj po prejetju naročila
  Predračun si lahko izdela pravna ali fizična oseba. Naročilo vam bomo odposlali takoj po vašem prejetem plačilu.
 • s kreditno kartico (MasterCard, Visa, American Express)
 • Paypal – Plačilo s Paypalom vas preusmeri na spletno stran Paypal, kjer se prijavite s svojim Paypal računom in potrdite plačilo. Če še nimate ustvarjenega PayPal računa, oz. želite opraviti plačilo s kreditno / debetno plačilno kartico Izberite gumb “Pay with a Bank Account or Credit Card”, ki se nahaja pod podatki za prijavo v PayPal. Nato lahko plačate s svojo kreditno kartico.

Prodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena v trenutku, ko ponudnik prejeto povpraševanje oz. naročilo potrdi in uporabniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (npr. z naslovom »potrditev prejema naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo tako za prodajalca, kot uporabnika kot kupca.

Prodajna pogodba (prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na spletnem strežniku prodajalca.

Izdelki v spletni trgovini Naklikaj.si so tipa elektronskih t.i. virtualnih izdelkov, zato naročnik naročene izdelke prejme v elektronskem načinu – na svoj elektronski naslov (e-mail). V elektronskem sporočilu naročnik prejme unikatno kodo (serijsko številko kupona) in navodila za koriščenje kupona ter kontakte ponudnika.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe opisov in cen brez predhodnega obvestila. Napake v opisu niso izključene in se zanje opravičujemo. Se pa trudimo, da bi bile informacije kar se da točne in ažurne.

Slike so samo simbolične in ne odražajo dejanskega stanja oziroma lastnosti storitve ali izdelka.

Roki veljavnosti akcije, so vedno navedeni ob posamezni akcijski ponudbi.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih (EUR) in že vključujejo DDV ter veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine Naklikaj.si.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti (razen pri časovno omejenih akcijah), zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Cene objavljene v spletni trgovini Naklikaj.si veljajo za fizične in pravne osebe.

Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) pa ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti, ga deloma ali v celoti preklicati oziroma naročilo potrditi po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo v obojestransko korist ter zadovoljstvo.

Postopek naročila v spletni trgovini Naklikaj.si si oglejte pod rubriko Pomoč in nasveti.

Za pomoč in svetovanje pri nakupu se lahko uporabnik obrne na ponudnika na e-naslov: pomoc@naklikaj.si

Ker gre za t.i. elektronske izdelke v obliki kuponov Pomoč in nasveti.

Za pomoč in svetovanje pri nakupu se lahko uporabnik obrne na ponudnika na e-naslov: pomoc@antivirusi.si

Kupec (velja izključno samo za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva prevzema blaga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. po elektronski pošti na naslov na e-naslov prodajalca: info@naklikaj.si). Ponudnik po elektronski pošti kupcu nato pošlje potrdilo o prejemu takšne odstopne izjave.

Kupec blago, skupaj z originalno embalažo, vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil ponudnika kot prodajalca o odstopu od pogodbe. Ponudnik lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj (odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej).

Stroške vračila blaga iz razlogov, ki so navedeni v tej točki, nosi v celoti kupec.

Vso blago je praviloma mogoče vrniti na običajen način po pošti, za kar vsa eventualna tveganja v zvezi s tem prevzema kupec. Stroške vračila blaga, če ga zaradi njegovih lastnosti objektivno ni mogoče vrniti po pošti, nosi kupec.

V kolikor gre pri odstopu kupca od pogodbe pri t.i. elektronskih kuponih, kateri so bili po plačilu poslani na naročnikovo e-pošto je pogoj za vračilo kupnine, da kupon še ni bil unovčen oziroma aktiviran (npr. ustvarjena rezervacija, itd.).

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik kupcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave blaga kupcu. Tako povračilo ponudnik kot prodajalec izvede z nakazilom na bančni račun kupca, s čemer se kupec izrecno strinja in se zaveže, da bo ponudniku pravočasno sporočil vse potrebne podatke za nakazilo.

Postopek nakupa za pravne osebe (podjetja, ustanove, zavodi, samostojni podjetniki …) je popolnoma enak postopku za fizične osebe, le da mora pravna oseba vnesti v naročilo še podatke o svoji organizaciji. V polje »naziv podjetja« se mora vnesti polni naziv podjetja oz. organizacije, v polje »ID št. za DDV« pa davčno številko organizacije in se seveda hkrati strinjati s temi splošnimi pogoji.

V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Glavna razlika glede fizičnih oseb je v možnostih odstopa od pogodbe: pravnim osebam je omogočeno le vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev in napak na artiklih v skladu z določbami Obligacijskega zakonika.

Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za fizične osebe.