Podjetja in podjetniki ste že usklajeni z GDPR in ZVOP?

Podjetja in podjetniki ste že usklajeni z GDPR in ZVOP?

gdpr usklajenost

Zahteve, ki jih na slehernika vsakdan polagajo tehnološke spremembe, globalizacija in z njimi povezan stalen pretok osebnih podatkov, so ob vse večjem in večjem obsegu podatkov, s katerimi smo bombardirani, pripeljale do potrebe po reformi področja varstva osebnih podatkov.

General data protection regulation ali na kratko GDPR je uredba, ki celovito ureja področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov s poudarkom na varnosti in sledljivosti upravljanja in obdelave osebnih podatkov. Cilj uvedbe GDPR je bil sistemsko urediti področje upravljanja in obdelave osebnih podatkov tako znotraj kot tudi zunaj meja Evropske unije.

 

Skladnost uredbe morajo zagotavljati tako države članice EU, kot tudi vsa podjetja in organizacije na področju Evropske unije.

 

Slovenska podjetja ter podjetja, ki delujejo na slovenskih tleh morajo poleg uredbe GDPR spoštovati zakonsko ureditev Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Od podjetja, ki se ukvarjajo z osebnimi podatki, se pričakuje, da bodo svoje dejavnosti organizirali v skladu z GDPR in ZVOP-1. Ključno je zavedanje zapletenosti in zahtev.

 

Skladnost z GDPR in ZVOP-1 je tako nujna.

 

Smo strokovnjaki na področju zagotavljanja poslovanja skladnega z vsemi zakonskimi določili, zato preverite našo ponudbo! Skladnost poslovanja in delovanja Vaše organizacije dosežemo s sistemskim pristopom k uvedbi in ohranjanju skladnosti z GDPR.

Nudimo tako analizo trenutnega stanja, pomoč pri reševanju morebitnih vrzeli ter svatovanje na vseh nivojih poslovanja, lahko pa postanemo tudi Odgovorna pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v vašem podjetju in tako prevzamemo celoten segment varstva osebnih podatkov.